Koja su osnovna pitanja koje žena treba da postavi sebi da bi razumela svoje seksualno biće? Konstruktivistička psihoterapija polazi od pretpostavke da je lično shvatanje seksualnosti u stalnom procesu promene u koji su uključena kako lična svesna i nesvesna, verbalna i neverbalna značenja i telesne poruke, tako i šira društvena značenja koja se u datom istorijskom momentu pripisuju seksualnosti. Upravo značenja koja pridajemo seksualnosti određuju i naše ponašanje kao seksualnog bića. Telesna psihoterapija naglašava da ova pounutrena značenja formiraju emocionalne i telesne šeme kod žena i muškaraca. Od tih šema zavisi doživljaj sopstvenog tela, ženstvenosti, seksualnosti ali i odnos sa partnerom. Da bi ste razumeli značenja odnosno šeme koje određuju seksualno ponašanje predlažemo sagledavanje sopstvene seksualnosti kroz razumevanje sebe kao žene, erotičnog bića koje poseduje moć reprodukcije i ima potrebu za bliskošću.

Ženska seksualnost iz ugla telesne i konstruktivističke psihoterapije

SHVATANJE SEKSUALNOSTI  JE U STALNOM PROCESU PROMENE KOJA NAS KAO ŽENE OBLIKUJE TOKOM ČITAVOG ŽIVOTA

Kako mlada žena, tek stupila u seksualne odnose, razume i vidi svoju seksualnost, razlikuje se od vizure već iskusne žene, one koja je u vezi od one koja to nije, trudnice, žene u dugogodišnjem braku, mlade majke ili lezbejke. Svi mi želimo i tražimo sigurnost, mustru, znanje koje bi nam pružilo konačnu izvesnost kako to treba da živimo.

Konstruktivistički psihoterapeuti polaze od pretpostavke da je promena jedina izvesnost. Pitanje koje je stalno sa nama je kako prihvatiti promenu u društvenim okolnostima ali i u sebi a da to za nas ima smisla, da se ne osećamo kao žrtva sopstvene biografije ili istorijskog trenutka.


Telesna psihoterapija polazi od premise da ova pounutrena značenja formiraju emocionalne i telesne sheme žena  (i muškarca). Ove, često implicitne sheme i modeli reflektuju se, kako na ženin doživljaj sopstvenog tela, seksualnosti i ženstvenosti, tako i na njen odnos sa partnerom.  


Značenja koja pridajemo seksualnosti menjaju sa godinama, sa osobama u odnosu sa kojim ih delite, sa kulturno istorijskim trenutkom. Pre braka odnos prema seksu može biti povezan sa prestižom, ženskom moći ili pak stidom, strahom od etiketiranja. U braku u nekom momentu seks može biti više vezan za planiranje porodice a u trudnoći za bebinu sigurnost. U Hrvatskoj u ovom momentu značenje seksualnosti vezuje se za domen religioznosti, porodičnih vrednosti i ljudskih prava budući da se odlučuje o tome da li je zakonita institucija braka rezervisana isključivo za vezu muškarca i žene ili i istopolne zajednice takođe mogu da se registruju kao bračne.

RAZUMETI SOPSTVENU SEKSUALNOST ZNAČI UZETI U OBZIR  NE SAMO VERBALNO I RACIONALNO VEĆ I EMOCIJE, TELESNE SENZACIJE, NEVERBALNE, NESVESNE PORUKE

Kakav ćemo odnos imati prema svojoj seksulanosti ne tiče se samo jasnih i glasnih poruka koje smo dobili od svojih roditelja, vršnjaka, medija već i naših telesnih senzacija tokom seksa, razumevanja neverbalnih poruka partnera koje se tiču medjusobne privlačnosti, komuniciranja potreba tokom seksa, ali i svega onoga što nikome nismo izgovorili ali nas uzbudi u snu, dok gledamo scenu na filmu ili nosimo odrđenu vrstu odeće.


Svest o tim telesnim senzacijama, kako na individuanom, tako i na interpersonalnom nivou, determiniše kvalitet seksualnosti. Telesne senzacije u karličnom segmentu često bivaju zablokirane, ili odsečene od svesti u cilju potiskivanja seksualnosti. Osvešćivanje tih telesnih senzacija, kako u karlici, tako i u drugim telesnim segmentima, unapređuje i podiže nivo seksualne energije. Mogućnost da budemo svesni svih telesnih senzacija, promena disanja i neverbalnog kontakta sa partnerom, pruža priliku da integrišemo, telesno i psihološki, svoju seksualnu energiju kao značajan deo svoje ličnosti.

ZNAČENJA OMOGUĆAVAJU I USMERAVAJU AKCIJU I U DOMENU SEKSUALNOSTI

U zavisnosti od toga kako smo razumeli reakciju partnera na naše seksualno ponašanje (na pr.kao odobravanje ili kao zahtev za zadovoljavanjem njegovih potreba ili kao zajedničku igru) i naše reakcije na tu poruku, oblikovaće se i naši postupci koji se tiču seksualnosti. Ukoliko smatrate da seks odgovara muškim potrebama onda ćete vi kao žena igrati pasivnu ulogu, u službi drugog. Ukoliko volite igru u seksu, možda ćete eksperimentisati sa seksualnim pozama, mestima na kojima vodite ljubav, odećom.


Zaglavljenost u nekoj od ovih uloga, bilo da je u pitanju preterana pasivnost ili potreba za dominacijom u seksu, često je odraz ”zaglavljenosti” u jednom sistemu značenja i emocionalnih shema. Da li je opasno biti aktivan i pokazati seksualnu inicijativu? Odakle potiču ti strahovi, koji često ženu ”uguravaju” u ulogu pasivnostii? Ili, zašto je nemoguće pokazati nežnosti, ranjivost i otvorenost tokom seksa, što često drži osobu u poziciji težnje ka dominaciji? Ukoliko se ne integrišu snaga i nežnost, strah i poverenje, ljubav i agresija, seksualna energija je na neki način blokirana, i ne može se u potpunosti osloboditi.

 

U tom smislu rast ličnosti, osvešćivanje i integracija emocionalnih i telesnih blokada, vodi ka zrelijoj i autentičnijoj seksualnosti.

 

PRVI KORAK U RAZUMEVANJU SVOJE SEKSUALNOSTI JE DA POSTANETE SVESNI  ZNAČENJA KOJA JOJ PRIPISUJETE

Zumaya, Bridges i Rubio (1999) ponudili su integrativni model sagledavanja seksualnosti kao obuhvatan složen sistem, gde se značenja stvaraju u interakciji četri manje celine: 1.rodne uloge, 2.erotičnosti, 3.reproduktivnosti i 4. bliskosti

1.  RODNA ULOGA – NAČIN NA KOJI VIDIMO SEBE KAO MUŠKARCA ILI ŽENU KAO I  SVE IMPLIKACIJE KOJE TO IMA NA NAŠ ŽIVOT

Da li ste dečak ili devojčica, prvo je pitanje koje oblikuje naš identitet. Šta je specifično za određeni rod je društveno urđeno i ima malo ili nimalo veze sa biološkim specifičnostima pola. Društvo u kome živimo uređuje rodne uloge određujući  koje boje nosimo, kako ispoljavamo emocije, koliko i kako brinemo o drugima, koja su zanimanja za nas prigodna, kakve su naše sposobnosti itd. Koje telesno – emocionalne implikacije to ima na naš identitet? Koje emocije su dozvoljene, a koje nisu? Koje telesne senzacije su dozvoljene, a koje nisu? Kako postižemo i održavamo takav doživljaj sebe? Evo nekoliko pitanja za samoprocenu:


 – Od čega sve zavisi kakva žena ja treba, moram, mogu da budem? Imam li ja tu izbora?  Šta je ono što moram, a šta je ono što želim? Šta je potpuno suprotno od toga?


 – Koji oblici seksualne interakcije bi se uklapali u ideju žene kakva ja želim da budem? Koje emocija / telesne senzacije se uklapaju u tu sliku? A koje se ne bi uklapale? Da li je bilo nekih promena?


 – Da li su rodne uloge koje ste usvojili vi i vaš partner kompatibilne ili konfliktne kada je u pitanju vaš seksualni odnos? Kako se to odražava na vašu seksualnost (na individualnom ili partnerskom nivou)?

2.  EROTIČNOST – APETIT ZA SEKSUALNO UZBUĐENJE, PRIVLAČNOST, ZADOVOLJSTVO I ORGAZAM

Žene žive u društvu koje određuje standarde koji se tiču mesta koje seksualnost ima u našim životima, šta je poželjno seksualno ponašanje a šta nije, šta mu je funkcija, ko treba a ko ne treba da nas privlači, šta je lepo i privlačno žensko telo, koliko treba da upoznajemo sopstvenu seksualnost, da li je ženska seksualnost pozitivna ili negativna? Koliki je kapacitet za žensku seksualnost? SeksualnI apetit je u velikoj meri određen nivoom energije u telu, pa  će tako žena koja odseca svoje emocije ili potrebe, imati i nižu seksualnu energiju. Evo nekoliko pitanja za samoprocenu:


– Kakve su osobe koje su vam privlačne? Na čemu se zasniva ova privlačnost (pol, rod, karakteristike ličnosti, fizičke karakteristike itd)? Kako osećate, doživljavate tu privlačnost u telu?


– Koje forme seksualne aktivnosti vam pričinjavaju zadovoljstovo? Da li neke izbegavate?Da li se to menjalo? Kako osećate zadovoljstvo u telu? Koje telesne segmente doživljavate, a koje ne?

 

 – Da li doživljavate orgazam tokom seksualnog odnosa? Od čega to zavisi? Koje telesne senzacije vezujete za doživljaj orgazma? A koje izbegavate?

3.  REPRODUKTIVNOST – LJUDSKI POTENCIJAL DA STVORE NOVA LJUDSKA BIĆA

Seks već dugo nije isključivo u funkciji stvaranja potomstva ali je i dalje mogućnost stvaranja novog života njegov neodvojiv segment. Na temu majčinstva mnogo toga je rečeno ali i prećutano. Počnite sa iskrenošću prema sebi o tome kakav je vaš lični trenutni odnos prema majčinstvu, da li uopšte vidite sebe kao majku a ako to već jeste koliko ste zadovoljni sobom u toj ulozi. Da li odsecate mogućnost da postanete majka, ili pak svoju seksualnost identifikujete sa reproduktivnošću? U kojoj meri osećate svoju karlicu, matericu i genitalije kao osnov životnosti i reproduktivnosti?  Evo nekoliko pitanja za samoprocenu:


 – Da li se slažete sa svojim partnerom oko toga želite li potomstvo kao i kada je trenutak za to?


 – Kako vaš i partnerov stav oko planiranja porodice utiče na vaš seksualni život? Kako rešavate pitanje kontracepcije? Da li ste zadovoljni tim načinom?


– Kako ideja da imate decu ili njihovo aktuelno odgajanje menja vaš identitet kao žene? Kako majčinstvo ili njegova mogućnost utiče na vas kao seksualno biće? Da li majčnistvo predstvalja produžetak ili prestanak seksualnog života?

4.  VEZANOST, BLISKOST – ZASNIVA SE NA SPOSOBNOSTI DA RAZVIJEMO JAKA OSEĆANJA KAO POSLEDICA PRISUSTVA ILI ODSUSTVA, DOSTUPNOSTI ILI NEDOSTUPNOSTI VAŽNE OSOBE

Živimo u društvu gde se seks i seksualnost tretira kao roba na tržištu. Ceni se efikasnost, brzina, izdržljivost, čvrstina, dok ranjivost i osetljivost nisu na ceni. Da li od seksa tražite samo rasterećenje, zabavu, avanturu ili vam je bliskost bitan segment seksualnosti? U kojoj meri imate kapacitet da prihvatite sopstvena jaka osećanja, i osećanja u kontaktu sa partnerom? Koiko imate kapacitet za emocionalnu razmenu? Kako osećate emocije i bliskost u telu? Evo nekoliko pitanja za samoprocenu:


 – Da li biste za sebe rekli da ste neko ko traži ili se povlači iz partnerskog odnosa? Na koji način bi to druga osoba mogla da primeti u vašem ponašanju ili rečima? Na koji način neverbano šaljete tu poruku?


 – Da li se osećate sigurno ili nesigurno u odnosu sa partnerom po pitanju bliskosti? Da li vam je to uopšte važno u partnerskom odnosu? Kako doživljavate bliskost emotivno?


 – Da li vam je potreban isti nivo bliskosti kao i vašem partneru? Na koji način?

 


Svaka od ovih celina utiče jedna na drugu stvarajući tako jednu celovitu, za svaku ženu svojstvenu, priču o seksualnosti. Prepoznavanje i razumevanje načina na koji svaki od ovih segmenata doprinosi ličnom razumevanju seksualnosti u celini od ključnog je značaja za razumevanje aktuelnog stanja, dijagnostikovanje eventualnog zastoja u razvoju i prihvatanju aktuelne promene. Osvešćivanje i prihvatanje svih aspekata seksualnosti je preduslov za razvoj ličnosti i kvalitetnijeg seksualnog života.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top

RITAM PRIRODE - PLODOVI GODINA U ŽENI II

Prijavi se na kurs!

Samoaktualizujuće putovanje kroz životne faze žene:
od Djeve, Majke,
do Čarobnice i Babe

Kako je tekla tvoja transformacija kroz arhetipsku mustru?
Želiš li da osvestiš svoj krug?