Blog

Pričanje priča kao oblik lečenja

Čovek kao pripovedač i kao sistem priča Narativna psihoterapija polazi od pretpostavke da je čovek jedan sistem priča. Sve što znamo o sebi i svetu pa i bolestima (šta su one, šta ih uzrokuje, kako se leče) određeno je i sadržano je u pričama koje smo stvorili pod uticajem društvenog, političkog, kulturnog konteksta u kome

Pročitaj više»
Scroll to Top