blog

Ženski bes I deo

Da li je besna žena drugačija od besnog muškarca? Da li vam je ikada palo na pamet da se razlikuju načini na koji žena oseća i pokazuje bes i na koji to čini muškarac?Mnoga istraživanja govore da je deo socijalizacije i učenje o tome kako se vrednuju emocije, koji su poželjni načini njihovog ispoljavanja, šta …

Ženski bes I deo Vidi više »

Ženska seksualnost

Koja su osnovna pitanja koje žena treba da postavi sebi da bi razumela svoje seksualno biće? Konstruktivistička psihoterapija polazi od pretpostavke da je lično shvatanje seksualnosti u stalnom procesu promene u koji su uključena kako lična svesna i nesvesna, verbalna i neverbalna značenja i telesne poruke, tako i šira društvena značenja koja se u datom …

Ženska seksualnost Vidi više »

Nasilje nad sobom

Nasilje nad sobom putem namerno izazvanih posekotina, opekotina, povreda glave, preloma kostiju, udaraca, uboda, čupanje kose, unošenje toksičnih sadržaja, namerno povraćanje itd su deo istorije teškog i višestrukog nasilja  –  fenomena nazvanog kompleksna ili složena trauma(Brown,2007) ili složeni postraumatski stresni poremećaj(Herman,1997). Feminističke psihoterapeutkinje ističu razliku izmedju termina nasilja nad samim sobom (self inflicted violence) i …

Nasilje nad sobom Vidi više »

Ko je mesečeva majka?

Ko je Moon Mother? Zamisli ženu okupanu mesečinom koja stoji ispred tebe,  Ona zrači srebrno-belom svetlošću, a na njenim dlanovima odmaraju dva puna Meseca. Na njenoj obrvi je bela zvezda, a na srcu joj leži srebrni talisman okružen nežnim roze svetlom, a u nivou njene materice leži zlatni kotao pun okeanom sveta, zrači svetlost. Zlatno …

Ko je mesečeva majka? Vidi više »

Pričanje priča kao lek

Da li hronična bolest igra glavnu ulogu u vašem životu? Ukoliko je tako, pokušajte da ispričate priču koja bi vam ukazivala na put isceljenja. Pitajte bolest odakle ona u vašem životu. Da li ima nešto da vam poruči? Čime se ona hrani, kako u odnosu među ljudima, tako i u vašem telu? Kakvo je iskustvo …

Pričanje priča kao lek Vidi više »

Mama od carskog reza. Carski rez kao posledica presecanja veze majke i deteta

MAMA OD CARSKOG REZA Carski rez kao posledica presecanja veze majke i deteta Strogo medicinsko-tehnološki pristup porođaju, najčešće prikazan kao jedini mogući ili kao jedini siguran, nosi potencijalni rizik ometanja prirodnog fiziološkog toka porođaja. Rasvetliću deo argumenata za tu tvrdnju ukazujući kako i na osnovu kojih implicitnih pretpostavki se donose odluke koje direktno utiču na …

Mama od carskog reza. Carski rez kao posledica presecanja veze majke i deteta Vidi više »

Gubitak trudnoće – izgradnja svesti o tome šta se zapravo dogodilo

Spontani pobačaj se definiše kao nenamerni prekid trudnoće. Različiti autori se ne slažu oko vremenskog perioda do kada ovaj pojam seže, da li period do 16. odnosno, po nekim autorima, do 28. nedelje. Nakon tog perioda spontani pobačaj se naziva prevremenim porođajem ili mrtvorođenošću. Spontani pobačaji su najčešći u provom trimestru. Žene mogu imati sporadični …

Gubitak trudnoće – izgradnja svesti o tome šta se zapravo dogodilo Vidi više »

Scroll to Top