blog

TERAPIJA DODIROM KAO PODSTICAJ I PODRŠKA IZAZOVIMA U ODNOSIMA

Čovek kao pripovedač i kao sistem priča Iskustva različitih oblika veznosti koja su izgrađena sa roditeljima u ranom period života formiraju mnoge aspekte ličnosti i i sposobnosti u društvenim kontaktima kojih najčešće nismo svesni.Oni se tiču slike koju izgrađujemo o sebi i specifičnosti tipičnog ponašanja u odnosima. Modeli vezanosti Bolbi je uveo pojam vezanosti u […]

TERAPIJA DODIROM KAO PODSTICAJ I PODRŠKA IZAZOVIMA U ODNOSIMA Vidi više »

IZGRADNJA TERAPIJSKOG ODNOSA PUTEM DODIRA – ROZEN METODA U RADU SA TRAUMOM

Ulaganje u odnos sa klijentom Traumatsko iskustvo ima višestruke efekte na funkcionisanje osobe pa se način na koji trauma živi u svakoj od preživelih osoba mora se uzeti u obzir prilikom tretmana. Jedan od efekata traume je da osoba često gubi kontakt i sa sobom i sa drugima. Neophodan preduslov rada Rozen metodom je uspostavljanje

IZGRADNJA TERAPIJSKOG ODNOSA PUTEM DODIRA – ROZEN METODA U RADU SA TRAUMOM Vidi više »

SPONTANI POBAČAJ – MAJČINSTVO BEBI KOJA SE NIJE RODILA

MAJKA BEBE KOJA SE NIJE RODILA Spontani pobačaj se definiše kao nenamerni prekid trudnoće. Različiti autori se ne slažu oko vremenskog perioda do kada ovaj pojam seže, da li period do 16 odnosno po nekim autorima, do 28.nedelje. Nakon tog perioda spontani pobačaj se naziva prevremenim porođajem ili mrtvorođenošću.Spontani pobačaji su najčešći u provom trimestru.

SPONTANI POBAČAJ – MAJČINSTVO BEBI KOJA SE NIJE RODILA Vidi više »

GUBITAK TRUDNOĆE – ŠTA MI SE DESILO?

Šta je “spontani  pobačaj”? Spontani pobačaj se definiše kao nenamerni prekid trudnoće. Različiti autori se ne slažu oko vremenskog perioda do kada ovaj pojam seže, da li je u pitanju period do 16. odnosno po nekim autorima, do 28.nedelje. Nakon tog perioda spontani pobačaj se naziva prevremenim porođajem ili mrtvorođenošću.  Spontani pobačaji su najčešći u provom

GUBITAK TRUDNOĆE – ŠTA MI SE DESILO? Vidi više »

Pričanje priča kao oblik lečenja

Čovek kao pripovedač i kao sistem priča Narativna psihoterapija polazi od pretpostavke da je čovek jedan sistem priča. Sve što znamo o sebi i svetu pa i bolestima (šta su one, šta ih uzrokuje, kako se leče) određeno je i sadržano je u pričama koje smo stvorili pod uticajem društvenog, političkog, kulturnog konteksta u kome

Pričanje priča kao oblik lečenja Vidi više »

Scroll to Top