ŠTA SU PRIČE IZ MATERICE?

  • Prenesene transgeneracijse teme, ali i traume pretkinja
  • Nesvesni traumatski sadržaji
  • Priče o zdravlju i bolesti reproduktivnih ženskih organa
  • Poruke koje smo dobili o telu, ženskoj ulozi, seksualnosti, dobrom i lošem
  • Priče o stidu i neadekvatnosti, strahu od gubitka kontrole
  • Priče o odnosu prema stvaranju i razaranju, životu i smrti
  • Promene u menopauzi i postmenopauzi
  • Priče o začeću, majčinstvu, neplodnosti, abortusu, spontanom pobačaju, itd.
pizm

TRETMANI

INDIVIDUALNI BLAGOSLOV MATERICE

Žena koja prima tretman sedi na stolici zatvorenih očiju. Jedino mesto direktnog telesnog kontakta sa Moon Mother su šake i stopala. Na ostalim mestima ženskih centara se propušta energija bez direktnog telesnog kontakta. Ovo važi za princip rada u živo. Postoji i verzija na daljinu.

Primateljica i Moon Mother ne razgovaraju tokom tretmana, ali razmenjuju iskustvo susreta nakon tretmana. Nakon tretmana, žena koja je primila tretman uvedena je u proces integracije idućih mesec dana uz meditacije podrške ili eventualno tretman isceljenja materice. Upoznata je kako da prepozna znake svog čišćenja u narednom periodu.

Miranda Grej, edukatorka, autorka knjiga i osnivačica pokreta Globalni blagoslov materice, osmislila  je  individualne i grupne tretmane koji ženi pomažu da se poveže sa svojom matericom i ostalim ženskim centrima. Inicijacijom u toku rada sa Mirarndom Grej žena dobija zvanje Mesečeve Majke i veštine kako da sprovodi ove tretmane.

O Moon Mother se možete detaljno informisati ovde.

Više o njenom učenju i knjigama možete vidiet i na www.wombblessing.com. Na tom sajtu možete da proverite i autorizaciju svake od Moon Mothers u zemlji u kojoj živite i širom sveta.

Tokom ovog procesa, koji započinje individulnim blagoslovom materice, žena čisti stare blokade I obrasce, isceljuje nasleđene obrasce o ženskosti, budi veće razumevanje svoje ženske prirode, isceljuje se žena na svim nivoima postojanja: telesnom, emotivnom, mentalnom i duhovnom. Budi se ženska sposobnost voljenja i svesnost o Božanskom ženstvu. Pomaže uzemljenju i centriranju, ali i osećaju mira, samoprihvatanja i samoosnaživanja i većeg vrednovanja svoje ženstvenosti.

Svakoj ženi koja je imala prvu menstruaciju, bez obzira da li je rađala ili ne, želi to ili ne, bez obzira kog je seksualnog opredeljenja, zdravih je reproduktivnih organa ili ne, ima matericu ili više ne, te u menopauzi je ili postmenopauzi. Trudnoj ženi, sve do polovine trudnoće, ako je prošlo prvo tromesečje i radi se o normalnoj, zdravoj trudnoći. Ne sme se raditi tokom ili neposredno nakon porođaja.

Ukupno nekih 1.5h sličnog rasporeda vremena kao kod isceljenja: razgovor o povodu i samom pristupu, energetski tretman i razmena iskustva nakon tretmana i predlozi za dalje. Ne sme se raditi češće od jednom mesečno da bi se omogućio prostor za integraciju iskustva. Ritam rada se utvrđuje zajednički prema potrebi.

Kad sam prvi put čula za pojam “blagoslov materice” delovalo mi je smešno. Sad bih rekla – jer nisam ništa razumela. Ali, što sam više bivala izložena sadržajima u vezi sa tim, počela sam da menjam stav. Polako.
Na prvi blagoslov sam otišla jer sam osetila da mi to treba, iako nisam ni znala tačno šta je ‘to’. Trebao mi je neki kontakt sa sobom, sa svojom ženskošću, sa svojom ženskom prirodom. Iskustvo je bilo čudesno! I transformativno! A generalno, i u blagoslovu i isecljenju, najviđe volim taj period posle u kome se raspetljava doživljeno i u kome mi se sležu slike, iskustva, Slađini komentari i sve dobija boju i smisao.
Za mene, i blagoslov i isceljenja pokreću neke neverovatne procese okretanja sebi, koje nisam ni nazirala da postoje. Obogaćuju me. I produbljuju. I spajaju sa mojom davno izgubljenom ženskom prirodom.

M.

INDIVIDUALNO ISCELJIVANJE MATERICE

Energetski tretman proširenog dejstva i dubine od prethodna dva sa istim ciljem. Podrazumeva obuku Moon Mother na nivou 2. Uključuje i dijagnostiku energetskog stanja ženinog organizma.

Primateljica je u opuštenom ležećem položaju slično kao tokom isceljivanja materice samo što tretman duže traje i uključuje i nove energetske tačke.

Koliko traje i koliko mi često treba? Sve ukupno oko 1.5h sa pripremom, energetskom tehnikom i razmenom iskustva nakon tretmana. Ritam je određen potrebom za integracijom iskustva. Ritam rada se utvrđuje zajednički

Uključivanje u proces samospoznaje, samovrednovanja i drugačijeg doživljaja ženskog u sebi. Pravi rad dolazi do izražaja tokom procesa integracije nakon tretmana i prati se dnevnikom ciklusa, kroz snove, emotivne promene, fizička stanja.

 Svim ženama koje su imale prvu menstruaciju bez obzira na vreme tokom ciklusa niti da li su još uvek ciklične ili u menopauzi.

Koji tretman izabrati?

Najbolje pratiti svoj osećaj a ne razum. Konsultovati se sa Mesečevom majkom. Individualno isceljenje je prvi izbor ukoliko ženu brine neki fizički simptom ili disbalans koji se tiče rada hormona ili ženskih reproduktivnih organa ili kao podrška u procesu integracije nakon individulnog blagoslova materice. Individualni blagoslov materice ukoliko je potreban podsticaj ka transformaciji, promeni.

Globalni blagoslov materice ukoliko je potreba za ženskom zajednicom na ženske teme i ako je “radoznalost” ali i zebnja ili nesigurnost ono što žena oseća, pitajući se šta joj tačno treba i može li to naći u ovoj priči.

Ovi tretmani nikako nisu zamena za medicinske procedure.Pre se mogu opisati kao podrška najboljem upravljanju sopstvenim ženskim resursima. Takođe su podsticaj jednom drugačijem shvatanju sebe i samovrednovanju ali i ličnoj promeni ka većem razumevanju sebe i svojih pretkinja i znanju kako da se podrži žena u promeni, te krene ka ženskom vidu duhovnosti.

Pojam arhetipa je većini poznat iz jungijanske analitičke psihoterapije.  U svojoj najpozanatijoj knjizi Crveni mesec Miranda Grej inicijatorka ove škole, povezuje otelotvorenje 4 ženska arhetipa sa ciklusom materice, cikičnim kretanjima Zemlje i Meseca.

Više o njenom učenju i knjigama možete vidiet i na www.wombblessing.com. Na tom sajtu možete da proverite i autorizaciju svake od Moon mothers u zemlji u kojoj živite i širom sveta.

Scroll to Top