ŽENSKI KRUG KAO MODEL PODRŠKE LIČNOM RAZVOJU

Teme ovih krugova se tiču pre svega ženske uloge i različitih arhetipa koje one otelotvoruju, povezivanja sa sopstvenim telom, učenja o cikličnosti ličnih promena, ženske duhovnosti koja ne ide putem distance od tela. Na primer, osećanja i ideje oko približavanja menopauzi ili odlaska dece iz kuće, ili majčinstvu, različitim vidovima seksualnosti tokom ženskih životnih promena.

Ženski krugovi

Intuitivni duh je sveti dar, a racionalni duh je verni sluga. Mi smo stvorili društvo koje slavi slugu, a zaboravlja sveti dar. Ajnštajn

Kao ženu uvek su me zanimale ženske priče ali sam se plašila feminizma. To je u mom rečniku bila neka “loša” i opasna reč, poput stramputice. Iako ova priča ima puno početaka recimo da je prelomni momenat za mene bio kraj Ženskih studije na Fakultetu političkih nauka kada sam pisala o feminističkoj psihoterapiji. Sama sintagma mi je bila neobična i izazovna ali sam je doživljavala kao previse intelektualnu i komplikovanu.

Htela ne htela, na Ženskim studijama uvidela sam uticaj patrijarhata na odnose moći u društvu i kakave to posledice ima kako na žene tako i na muškarce. Slušala sam o raznim oblicima uticaja na formiranje rodne uloge, te o centralnosti rodnog identitea za psihoterapiju. Šta znači biti žena?Kako se takvom postaje?Da li nam je ugodno u tako raspodeljenim odnosima moći? Šta je za nas moć i kako je koristimo kao žene?  Značaj nege kao ženske moći. Šta je emotivni rad? O nasilju žene nad ženama ali i o nejednakom vrednovanju rada jednih i drugih,  o kućnom radu kao delu priče o nejednakim početnim pozicijama muškaraca i žena.

Žene su najčešće bilie akteri priča na globalnom nivou kao siromašne, žrtve, nesolidarne ili bolesne, neravnopravne, podređene, uplašene. Sve to je proizvelo da za završni rad izaberem feminističku psihoterapiji i trudim se da njene važne principe koliko je moguće usključim u svoj rad.

Kakve sve ovo ima veze sa ženskim krugovima?

Nekada je ženina seksualnost bila sveta a njena plodnost od društvenog značaja. U svojim različitim ulogama žena je imala različitu vrstu moći. Nakon dolaska patrijarhata, pa i ideja racionalizma, mudrost koja dolazi iz kontakta sa sopstvenim telom “otišlo” u neku vrstu ilegale. Ono je pre svega objekat želja drugih, posed drugih, pa i odogovornost za lečenje bude nekako tuđa – pre svega specijalistička, profesionalna (kozmetička, medicinska, sportska). 

Veliki je društveni pritisak biti mlada i lepa, biti majka, biti svemoćna. Izgubili su se društveni rituali koji bi imali za cilj podršku ženi kroz prolazak kroz razne životne tranzicije u plodnu ženu, u seksualno aktivnu ženu, majku, u mudru ženu nakon menopause. Izražavanje poštovanja za sve te njene važne preobražaje ali i adekvatna podrška na njenom putu kroz te promene često izostaje. Vidljiviji i jasniji su zahtevi. Ženski krugovi su mesto gde ponovo žena treba da dobije poštovanje za svoje telo, svoju promenljivu prirodu i skine teret potrebe za savršenostvom pa i izgledom kojim se “zaustavlja vreme”.

Ženina menstruacija je bio prvi način na koji smo merili vreme tako možemo reći da je ona pre živa kao “meračica vremena”nego kao njen zaustavljivač. Kao takva treba sebe da slavi i treba da doživi, oseti i primi od drugih kojima je u tome vidljiva, sigurna, poštovana i slavljena.

Teme ovih krugova se tiču pre svega ženske uloge i različitih arhetipa koje one otelotvoruju, povezivanje sa sopstvenim telom, učenje o cikličnosti ličnih promenama , ženskoj duhovnosti koja ne ide putem distance od tela. Na primer osećanja i ideje oko približavanja menopauzi ili odlasku dece iz kuće ili majčinstvu, različitim vidovima seksualnosti tokom ženskih životnih promena.

Pogledajte link:

https://youtu.be/RkYshTVe1HU

 

U ženskom krugu  daje se prednost :

 • slobodi u samom krugu koja je drugčija raspodela moći i odgovornosti
 • odgovornosti koja dolazi iz zaštite sebe i druge od pokušaja “ispravljanja” “popravljanja”
 • temama koje se tiču otelotvorenosti naše rodne uloge – kako se ja osećam kao žena?
 • otvaranje prostora za neke nove ženske priče – o ženama koje su blagoslovene, moćne, ljute, intuitivne,  potomkinje, u ravnoteži, povezane sa telom
 • promenama koje nosi život žene i njene godine
 • slavljenju promena i blagoslovu promena umesto straha, izolacije i eventualnog osećaja manje vrednosti (na pr.strah od menopause)
 • otvorenih priča o “tabu” temama koje su zapravo mnogo više prisutne nego što mi želimo da priznamo
 • vrednovanju mudrosti “priča iz tela” i iskustva barem jednako kao racionalnom aspektu nas
 • delenje znanja i iskustva o rešavanju nekih mogućih problema na “ženski”način
 • suočavanju sa stidom u negujućem krugu
 • povezivanje sa mudrošću naših pretkinja
 • značaj i put ženske solidarnosti

 

 

Globalni blagoslov materice je grupni način rada namenjen ženama, ali i muškarcima, koji se organizuje 5 puta mesečno širom zemaljske kugle. Ova vrsta ženskog kruga sprovodi se uz tačno određene meditacije sa fokusom na matericu, tokom punog meseca sa ciljem lakšeg povezivanja žene preko materice sa ciklusima u prirodi. To je vrsta grupnog rada na osvešćivanju priča iz materice.

Jedan od prvih odgovora koji nam pada na pamet je kroz deljenje iskustva među ženama i razgovor.
Koliko je prostora da u sopstvenom životu pričate o svojim promenama tokom mesečnog ciklusa, seksualnosti, odnosu prema telu, promenama tokom majčinstva, nemogućnosti začeća, perimenopauzi, postmenopauzi?
Mnoge od ovih tema protkane su stidom, osećajem neadekvatnosti, a neke od njih su i tabu teme. Za neke od njih se toliko osećamo duboko neadekvatno da ih i od same sebe skrivamo i pokušavamo, baš kao u reklami za uloške, da budemo noramalne i tokom “onih dana”.
Ženski krug  služi upravo kao sigurni prostor gde bi žene zajedno gradile znanje o svim ovim svoijim promenama. Ženski krug je mesto gde se žena pita na ove teme i njen odgovor se vrednuje. Ženski krug je mesto gde se sve ove važne teme doživljavaju kao dar ženskog identiteta, a ne kao posledica Evinog pra-greha.
Drugi način su specifični individualni tretmani osmišljeni upravo za uravnoteženje i buđenje ženske energije.
Miranda Grej, edukatorka, autorka knjiga i osnivačica pokreta Globalni blagoslov materice, osmislila je individualne i grupne tretmane koje ženi pomažu da se poveže sa svojom matericom i ostalim ženskim centrima. Inicijacijom u toku rada sa Mirarndom Grej žena dobija zvanje Mesečeve Majke i veštine kako da sprovodi ove tretmane.

Zajednički cilj svih ovih tretmana je pomoć ženi da osvesti način na koji u njenom telu ženske energije žive, teku ili su blokirane, uspavane ili neuravnotežene. Cilj je da se pomogne ženi da se poveže sa svojim centrima energije kroz kontakt sa sopstvenim telom tokom tretmana i u procesu integracije nekoliko nedelja ili meseci nakon tretmana.

Scroll to Top