ŽENSKI KRUG KAO MODEL PODRŠKE LIČNOM RAZVOJU

Teme ovih krugova se tiču pre svega ženske uloge i različitih arhetipa koje one otelotvoruju, povezivanja sa sopstvenim telom, učenja o cikličnosti ličnih promena, ženske duhovnosti koja ne ide putem distance od tela. Na primer, osećanja i ideje oko približavanja menopauzi ili odlaska dece iz kuće, ili majčinstvu, različitim vidovima seksualnosti tokom ženskih životnih promena.

Globalni blagoslov materice je grupni način rada namenjen ženama, ali i muškarcima, koji se organizuje 5 puta mesečno širom zemaljske kugle. Ova vrsta ženskog kruga sprovodi se uz tačno određene meditacije sa fokusom na matericu, tokom punog meseca sa ciljem lakšeg povezivanja žene preko materice sa ciklusima u prirodi. To je vrsta grupnog rada na osvešćivanju priča iz materice.

Jedan od prvih odgovora koji nam pada na pamet je kroz deljenje iskustva među ženama i razgovor.
Koliko je prostora da u sopstvenom životu pričate o svojim promenama tokom mesečnog ciklusa, seksualnosti, odnosu prema telu, promenama tokom majčinstva, nemogućnosti začeća, perimenopauzi, postmenopauzi?
Mnoge od ovih tema protkane su stidom, osećajem neadekvatnosti, a neke od njih su i tabu teme. Za neke od njih se toliko osećamo duboko neadekvatno da ih i od same sebe skrivamo i pokušavamo, baš kao u reklami za uloške, da budemo noramalne i tokom “onih dana”.
Ženski krug  služi upravo kao sigurni prostor gde bi žene zajedno gradile znanje o svim ovim svoijim promenama. Ženski krug je mesto gde se žena pita na ove teme i njen odgovor se vrednuje. Ženski krug je mesto gde se sve ove važne teme doživljavaju kao dar ženskog identiteta, a ne kao posledica Evinog pra-greha.
Drugi način su specifični individualni tretmani osmišljeni upravo za uravnoteženje i buđenje ženske energije.
Miranda Grej, edukatorka, autorka knjiga i osnivačica pokreta Globalni blagoslov materice, osmislila je individualne i grupne tretmane koje ženi pomažu da se poveže sa svojom matericom i ostalim ženskim centrima. Inicijacijom u toku rada sa Mirarndom Grej žena dobija zvanje Mesečeve Majke i veštine kako da sprovodi ove tretmane.

Zajednički cilj svih ovih tretmana je pomoć ženi da osvesti način na koji u njenom telu ženske energije žive, teku ili su blokirane, uspavane ili neuravnotežene. Cilj je da se pomogne ženi da se poveže sa svojim centrima energije kroz kontakt sa sopstvenim telom tokom tretmana i u procesu integracije nekoliko nedelja ili meseci nakon tretmana.

Scroll to Top